To, jestli sní androidi o elektrických ovečkách, stále nevíme, ale můžeme se podívat na výplody fantazie neurálních sítí vytvořených v Google Reaserch Lab.

Umělé neurální sítě se neustále zlepšují v rozpoznávání řeči a interpretaci obsahu obrázků. Počítače se nyní s celkem dobrou úspěšností dokáží popsat nejen co na obrázku je, ale taky co se na něm „děje“:

Read more...

Červí díra (anglicky Wormhole) je ve fyzice hypotetický objekt umožněný schopností časoprostoru utvořit „zkratku“ přes prostor a čas.

Read more...

Zero Point Energy (zkráceně ZPE v angl.) neboli Casimir efekt, dle jména jeho objevitele, je princip, kdy jsou dvě kovové desky přitahovány silou rostoucí s převrácenou hodnotou čtverce vzdálenosti

Read more...

Studená fúze je dost studená.