Biolog Petr Chobot, který dle svých slov zažil mnoho vhledů do fungování světa a vlád států, ve svém povídání mnohokrát zmiňoval nebezpečí Islamismu (té pošahané verze Islámu), který je podle něj čisté zlo.

Evropu a Českou republiku považuje za poslední ostrovy lidskosti. Oproti kupříkladu Rusku nebo USA, což jsou mocnosti, které se dost propadly do chaosu. No chaosu - údajně Bilderberg resp. Rothchildové, Rockefellerové jsou ještě malí hráči. Ostatně známe jejich jména a skutečně mocní lidé asi vůbec nejsou veřejně známí.

V pozadí je něco, co málokdo odchovaný v euroatlantické civilizaci čekal. Nepřítel lidstva totiž nepochází ze Země. A jeho jediným cílem je vyvolávat války, bolest a utrpení, které je energetickou potravou těchto bytostí.

ISIL je výtvor USA (potvrdil to i šéf DIA - média mají co dělat, aby to stihly všechno ucenzurovat)

 

A migrace ISIL do Evropy spolu s ekonomickými uprchlíky má být záměr, jak rozštípat i Evropu. Ponořit ji do xenofobních nálad a pouličního násilí. O Islámistech Petr Chobot nehovoří v hezkých barvách. Popisuje Islamisty jako něco, co je v rozporu se samotnou úctou k životu (srovnatelnou s dobou temna během středověké inkvizice křesťanství). Ukamenovat ženu za to, že byla znásilněna, a podobné kousky jsou samozřejmě velice divné (jemně řečeno). Krutost s jakou byl zabit bývalý libyjský prezident M. Kaddáfí je taktéž ukázkou čistého zla (brutality, nenávisti). Pokud lidé s takovou mírou nenávisti zahltí Evropu, pak se do temnoty údajně může propadnout celá Země, protože Evropa je důležitá a obzvlášť Česká republika je srdcem celé Evropy a možná i celoplanetárně důležitá.

 

Petr Chobot si rovněž nedělá žádné (sluníčkové) iluze o vzniku ISIL (teroristické skupiny Islámský stát). Ten je dílem stínové vlády stojící za vůdci v USA. Daleko za vlivem prezidenta. Je velice sluníčkové si myslet, že prezident v USA (ač má daleko víc pravomocí než prezident v ČR) má nějakou skutečnou moc (viz. atentát na Kennedyho, ale i např. Reagana). Nečekaným zvratem v příběhu jsou ale mimozemské entity živící se negativní energií, které údajně před lety s USA uzavřely dohodu (výměna technologií za moc nad lidmi). Zní to dost neuvěřitelně, ale je to vyloučené? Součástí fungování plánu, že nikdo nesmí vědět, že se tyto bytosti krmí naší negativní energií (zlobou, násilím, depresemi), a taková válka je pro ně doslova kotleta.

Koncept bytostí krmící se lidskou negativní energií není nový. V knize Psychotropní šamanismus Johna DeKorneho se v jedné pasáži hovoří o podobném konceptu tzv. Archonů (bytostí vládnoucích na Zemi krmící se negativní energií)

Býti „bezmocnou obětí psychických sil" připomíná další gnostický koncept, představu „Archonů" (řecky vládců), kteří byli chápáni jako primárně démonické organismy, žijící v pleroma, nevědomé psychice či prostoromysli.

Vesmír, doména Archonů, je jako obrovské vězení, jehož nejvnitřnější cela je Země, jeviště lidského života...Archoni společně vládnou světu a každý z nich sám o sobě je ve své sféře kosmickým žalářníkem. Jejich tyranský zákon je nazýván heimarmene, vesmírný osud...(který) směřuje k zotročení člověka. Jako strážce své sféry brání každý Archon průchodu duší, které se po smrti snaží stoupat vzhůru, aby jim zabránil uniknout ze světa a vrátit se k Bohu. Je nutné znát, že entity světa představ jsou k člověku většinou kruté, necitelné a diktátorské, jak nasvědčuje například obecný ráz hlasů, které slyší schizofrenici. 

Psychotropní šamanismus, Jim DeKorne

Osobně mi to taky připomíná knihu Lilith: had v trávě ze scifi trilogie Vládci diamantu, která je o planetě, kde je plebs hlídán žalářníky, které museli fyzicky zabít, aby se dostali pryč z otroctví. Náš hrdina zjistil, že musí v sobě ovládnout virus, který má v sobě každý na té planetě. Organismus, který dává schopnost ovládat myšlenkami realitu/skládat hmotu na planetě, pokud se ho člověk naučil v sobě ovládnout, pak mohl přemoci žalářníka. A pak byl těmi svobodnými mocnáři vnímán jako jeden z nich. S respektem. Byla to otevřená totalita. Nikomu tam netajili, že jsou otroci.

Ovládnutí tohoto organismu byl potřeba, aby nepřírodní materiály mohly udržet svou pevnou podobu. Když tam lidé prvně přistáli, jejich loď se během 24 hodin postupně rozložila. Tento organismus spolu s přistáním na planetu infikoval člověka a zároveň mu znemožnil opustit tuto sluneční soustavu, která se proto začala používat jako vězení. Hierarchická struktura moci postavená na schopnosti ovládnout tento organismus zjevně přímo souvisela s magií udržovat nepůvodní hmotu na planetě (budovy, zbraně, oblečení,...). Kdo se naučil myšlenkami ovládat realitu, stal se svobodným. 

 

Zpětně mi tato kniha Lilith přijde analogická k tomu, co se děje na Zemi. I tvrzení, že se Země nachází v jakési karanténě nacházející někde v oblasti Měsíce (Van Allenovy pásy?). Žádná bytost nemůže tuto oblast proletět tam ani zpět. Zároveň má tato neznámá technologie bránit průniku signálů, což může být vysvětlením Fermiho paradoxu (tj. proč jsme dosud žádné mimozemšťany nepotkali/nedetekovali). 

Vědci NASA studovali pás pomocí dvojice Val Allen sond, aby zjistili, proč se zdá, že tyto částice nedoletí na Zemi. Jak se ukázalove vzálenosti 7200 mil dochází k ostrému poklesu energie - skoro jakoby částice narazily na skleněnou stěnu, uvedl v prohlášení vedoucí výzkumu Daniel Baker, ředitel University of Colorado Boulder’s Laboratory for Atmospheric and Space Physics

LA Times, 26. listopadu 2014

https://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-star-trek-invisible-shield-electron-van-allen-radiation-belts-20141126-story.html

Nevím, odkdy se tam měla objevit ta bariéra, ale vysvětlovala by mnohé. Údajně je to problém i pro ty Ještěry, kteří tu zůstali. Nemohou odletět také. Jediný způsob odcestování nebo přicestování je do paralelních vesmírů resp. skrze vyšší dimenze. Řada pozorování UFO má být právě viditelné jen některým jedincům, protože tyto úkazy přichází z vyšší dimenze, která nám není normálně viditelná. Situace je tedy trochu složitější, protože více souvisí se subjektivitou 

Podobně hovoří i tento odtajněný dokument FBI: httpss://vault.fbi.gov/UFO/UFO%20Part%201%20of%2016/view na straně 22.

Uprchlíci jako zkouška


V tomto (našem) příběhu je Země jakousi Vysokou školou duše. Velice náročné místo, kde se duše mnoho naučí. A v současné době vrcholí jakási kolektivní graduace na vyšší level. Možná spíš jsme postgraduální studenti neboli už pokročilá studia. Žádná mateřská školka nebo první stupeň, kde se učí abeceda, ale pokročilá studia. Má to tu tendenci být těžké a je to tak záměrně. Země je v podstatě Očistec. Strašily nás křesťani peklem, ale defakto v něm už žijeme. Ale lépe řečeno je Země očistec, protože není to tu jen zlo ale i spousta dobra a lásky.

A co mají lidi naučit? Zjevně odložit nenávist. A pozvolna se i probudit z amnézie, že jsme duše v lidských tělech, nikoliv těla mající duši. A nemůžeme rasisticky koukat na lidi ani na mimozemšťany. 

Kauza uprchlíků nám předkládá jednu takovou lekci - odolat xenofobii ale i si stát za obranou své země před něčí snahou ji tu zlikvidovat. I kdyby to mělo znamenat vystoupit z EU. Ta jakoby se snažila tu vytvářet pouze chaos a rozkrádání. Zákaz kulatých banánů je komický, ale pozitivní diskriminace je nebezpečná a vlastně rasistická stejnou měrou jako rasismus a obecně xenofobie. 

Není možné aplikovat dvojí metr a divit se, že se lidé cítí dotčení, a sklouzávají ke xenofobním nenávistným náladám. Ale tato nenávist může opravdu být potravou pro nějaké entity. Carlos Castaneda ve svých knihách o podobných entitách hovořil také - nazýval je anorganickými bytostmi resp. dravci. 

"Svým vlastním úsilím jsi dospěl až k tomu, čemu čarodějové dávného Mexika říkali téma všech témat. Už dlouho okolo toho chodím jako okolo horké kaše. Stále se ti snažím naznačit, že nás něco drží jako ve vězení. A je to tak! Jsme všichni vězni! Pro čaroděje dávného Mexika to byla energetická skutečnost."

"A proč nad námi převzali ti dravci vládu, jak popisujete, done Juane?" zeptal jsem se. "Museli k tomu mít nějaký důvod."

"Existuje jedno vysvětlení," odpověděl don Juan, "a je to nejjednodušší vysvětlení na světě. Ovládli nás, protože jsme jejich potrava. Bezohledně nás vysávají, protože se tím sami udržují při životě. Tak jako my chováme kuřata na drůbežích farmách zvaných španělsky gallineros, chovají nás dravci v lidských farmách, které bychom mohli nazvat humaneros. Tak mají svou potravu vždy při ruce."

Blátivé Stíny - Carlos Castaneda

https://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2005111301

Každopádně nás Systém (v Přeletu nad kukaččím hnízdem pojmenovaný jako Kombajn) už mnoho let učí negativním myšlenkám. Zejména pomocí masmédií skrze televizi. V dětství jsem myslel, že je televize přítel, ale ve skutečnosti TV programy v televizi jsou programy pro nás. Jsou to zjevně programy vymývání mozku. Programování nás. Je vidět i jak moderátoři s úsměvem či pokleslým obočím zachmuřeněji hovoří o nějaké báječné autonehodě nebo kde kdo koho posekal nějakým ostrým předmětem. Čím horší tím lepší. 


Vysvětlení, že to má své až magické pozadí v nějakých negativními energiemi se krmícími entitami, to dává i do dost zajímavého až fantaskního kontextu. Ale zřejmě opravdu žijeme ve sci-fi. Psychedelické látky dost pomáhají nahlédnout za oponu a je logické že byly zakázány. Vzpomínáte na tu vlnu hippie pacifismu, když jsme potřebovali jít zabíjet lidi do Vietnamu? Brrr.. Lidem se nechtělo do války. A armáda zkusila dát LSD vojákům a ti začali lézt po stromech krmit ptáčky, smát se a mít obecně dobrou náladu. No prostě hnus. Tak psychedelika zakázali, ačkoliv oproti těm legálním drogám mají mnohem méně rizik nějakých škod. Například cigarety jsou jedna z nejnávykovějších drog (dle studií je závislost srovnatelná s heroinem a jinými tvrdými drogami). Marihuana oproti tomu není fyzicky návyková.

Tohle postupně všem dochází


Ono nemá moc smysl tu něco někomu dokládat a přesvědčovat. Stačí otevřít oči a skutečně se na věci podívat. Pozvolna roste masa lidí, kterým se oči otvírají - do reality. Že opravdu žijeme v Matrixu. Film, který velmi přesnou analogií popisuje Zemi. Ve filmu jsou lidé vysáváni jako baterka anorganickými bytostmi - stroji. A všichni spí - věří, že co vidí, je skutečné. Přitom ta lžička neexistuje - je produktem kvantové vlny pravděpodobnosti - neboli Heisenbergově principu neurčitosti. Pohled okem pozorovatele zkolabuje tuto funkci (dle kvantové mechaniky). Východní nauky o tom hovoří taktéž. Oproti tomu náboženství se snaží toto lidem utajit. Nikdy nebyl vysloveně důvod trpět nebo celý den dřít v práci a nemít skoro žádné volno.

Dětem je navíc vnucováno násilí už od raného věku. Ono když toho Toma a Jerryho nakreslíte neznamená, že to není seriál, který je POUZE o zabíjení. :-) Na tom jsem vyrůstal já. Zlatý český večerníčky než tenhle hnus. Sic mě to tehdy bavilo. A Donald od Disney.. ten zlej neurotickej násilník, jak v jednom díle mučil elektrikou nějakého psího "záporáka"? 

Oproti tomu je démonizován sex jakoby děti snad ani nikdy neměly dospět. V televizi může být klidně zabíjení (a je skoro v každém pořadu)  ale ne ženské ňadro nebo penis. Brr.. lidské tělo. Zakázat! :)

Je skutečně neuvěřitelné, jak si toho všeho člověk může nevšimnout. 

Přibližně 8 let se mi podařilo vůbec nekoukat televizi a to je teprve pecka, když ji někde zahlídnete zapnutou. Ta míra úzkosti a hnusu, která se na mě linula, mě skoro fyzicky dusila. Doslova na mě šla fyzická úzkost a musel jsem jít někam jinam.

A tahle televize nám vnucuje všechny negativní jevy o uprchlících. Áááá někde uprchlící páchají násilí? SUPER! Hned nám to naservírují. Ale informace raději moc nekontrolují, hlavně když informují rychle. Pokud se něco zpětně ukáže jinak, už se k tomu jiný den nevrací, aby dementovali předchozí vysílání. Jůůů národnostní skupinky se dopouští násilí na někom, kdo si mysleli, že je to uprchlík? Výborně. Dvě strany konfliktu a temné síly si mnou ruce, jak se postupně peče kolaps Evropy do násilí v ulicích, chudoby a stanného práva.

Nemá opravdu moc cenu tu teď vysvětlovat prokazovat, že tohle nemůžou být pouze náhodná hloupá rozhodnutí USA resp. EU, kteří prokazatelně ISIL opravdu vytvořili a kryjí dodnes (podobně jako dřív Al Kaidu) nebo proč má opravdu někdo za cíl zníčit celou civilizaci. O tom byla celá řada mých předešlých článků, kde jsem to rozebíral podrobněji. 

Lidé mají tendenci být (v téhle civilizaci) velmi naivní. Jako jsem byl i já. Někteří lidé jsou prostě psychopati. Ať už v tom mají prsty (nějací temní) mimozemšťané nebo šílení lidé, je pro nás obtížné si to představit, že by někdo ani tak netoužil po území nebo bohatství, nýbrž (hlavně) vyvolávat zlo a štvát lidi proti sobě (USA proti Rusku, nás proti muslimům, ženy proti mužům, gaye, Židy,....) neboli metoda rozděluj a panuj.

Co tedy dělat? 

Stručně a jasně: odhodit nenávist. Nenechat se strhnout snahou nás proti někomu poštvat a vysvětlit politikům, že jsme se probudili, a že už jim to nežereme.

Petr Chobot je prý nebezpečný psychopat (koluje po internetu) 

Článek se hodně točí kolem pohledu Petra Chobota, který mi v řadě věcí přišel podobný k tomu mému, co jsem teď zkouknul pár jeho proslovů. Občas tedy nevím, kde v článku začínají mé názory. Osobně ho neznám, tak musím soudit dle svého dojmu, ale jako psychopat a podvodník mi nepřijde. Jeho příběh je jako nějaké dobré sci-fi, a tedy snadno povrchně shoditelný ze stolu jako "blábol" podobně jako si "skeptici" snadno poradili se Stanislavem Grofem. Nicméně doporučuju se podívat na jeho různá povídání, kde podrobněji rozebírá téma tohoto článku a celkově, jak podle něj realita funguje.

Možná si ho pamatujete z TV, kde čelil obvinění, že otrávil durmanem nějaké své cvičence. Média se ho snažila evidentně zlikvidovat. Detaily ale nikoho moc nezajímaly, jak už to u médií chodí.

Následující je úryvek z textu kolujícího po internetu, kde se dočtete, jak je údajně Petr Chobot nejhorší a nejzlejší člověk na světě. Osobně se mi dikce textu zdá spíše propagandistická. Každopádně tento jeden následující text je pro některé důkaz, že je Petr Chobot nebezpečný. Jediný text. Nalezl jsem ho na více místech. Ani není zjevné, kdo je autorem. Nesouhlasím ani s autorem, kde varuje před ketaminem. Osobně s tím mám zkušenost a nějaké bití na poplach mi uniká. A co jsem já slyšel, tak seance s Petrem Chobotem v Peru jsou naopak prý velmi zajímavé.

Haters gonna hate. 

Nyní již několik let Chobot objíždí ČR s cílem vydělávat peníze tím, že láká naivní a vyprázdělé duše na různé meditace a léčitelské seance. Vozí je do daleké ciziny, často i do pralesů, kde jim podává zakázané drogy a zneužívá.

Chobot jim říkal, že kdyby je teď všechny v pralese posekal, tak by to bylo všem zcela u zadku. Pokračovala výuka astrálního cestování, ty lidi do sebe ve velkém množství píchali ketamin. Sám Chobot byl údajně celý pobyt v pralese napůl sjetej, pod sebou měl v houpací síti stříkačky. Mámina kamarádka si jako jediná za celou dobu nic nepíchla, ona je vrchní zdravotní sestra, měla z toho paniku si do sebe cokoliv píchat.

Dohromady jich v tom Peru bylo asi 10-12, asi šest lidí po zážitku z pralesu odletělo prvním letadlem domů a děkovali bohu, že přežili. Viděla jsem ty lidi po návratu a byli vystrašení, zcela mimo. Moje máma s ketaminem experimentovala dál, dopadlo to tak, že před čtyřmi lety zemřela. Po její smrti jsem se nějakou dobu setkávala s kriminálkou, dva milí inspektoři, říkali mi, že z této expedice asi 10 lidí zemřeli do té doby už 3! Někteří členové té expedice prokoukli malér a odjeli, jiní se na Chobota fanaticky upnuli a zůstali.

https://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/petr-chobot-kdyz-promluvi-nebezpecny-psychopat.html

Připadá mi to jako další klasická písnička hrající na struny "Drogy jsou špatné, mkkeeey?" Je dost možné, že celý ten příběh je smyšlený. Nemůžete věřit všemu, co najdete na internetu. Ketamin se používal na anestézii svého času. A zdravotní sestra co se děsí injekcí? :-) 

https://www.youtube.com/watch?v=6NFVZnGJMq8

Poznámka k videu: dálkový pátrači je v angličtině "remote viewing" a byl předmětem skutečného prokázaného výzkumu v USA. Projekt se jmenoval Star Gate. Existence byla odtajněna už před lety. Svého času o tom dokonce byl i dokument na ČT.

Další články k tématu:

https://truthernews.wordpress.com/2015/05/25/isis-endgame-how-and-why-the-cia-in-switzerland-created-isis-as-cover-for-nuclear-and-biological-terror-attacks/

https://www.wakingtimes.com/2014/12/03/earths-quarantine-force-field-discovered-nasa-2/

https://io9.com/5040784/is-the-earth-quarantined

Autor
Website: http://mika.blog.idnes.czEmail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Programátor
Další články autora

Comments powered by CComment